IT auditų paslaugos

Informacinių technologijų (IT) vidaus audito poreikis šiuolaikinėse įmonėse nuolatos auga. IT iš pagalbinės funkcijos perauga ne tik į pagrindinę, bet taip pat glaudžiai siejasi su kitomis organizacijos veiklomis. Ši tendencija vidaus auditoriams puikiai žinoma, tačiau dažnai IT srities vidaus auditus atidėliojama įtraukti į vidaus audito metinius planus dėl įvairių priežasčių.
Tenka pripažinti, kad IT srities, informacijos ir IT saugos auditai yra specifiniai, reikalaujantys specialių kompetencijų, įgūdžių ir patirties, tačiau tai nereiškia, kad IT srities auditai turi būti atidėliojami. Kreipkitės į mus- mes visą tai atliksime už Jus.

Oficialumas

Ataskaitos tinkamos ir priežiūros tarnyboms

Išsamumas

Giliai ir išsamiai patikrinamos visos kontrolės

Adaptyvumas

Prisitaikome prie įmonės politikos, kultūros

Efektyvumas

Gretai, kokybiškai, ir už prieinamą kainą kiekvienam

LST EN ISO/IEC 27001

Informacijos saugumo valdymo sistema pagal LST EN ISO/IEC 27001 siekiama užtikrinti, kad yra įgyvendintos tinkamos konfidencialumo, vientisumo ir informacijos prieinamumo kontrolės priemonės, siekiant apsaugoti suinteresuotųjų šalių informaciją. Tarp šių suinteresuotų šalių yra klientai, darbuotojai, veiklos partneriai ir bendri visuomenės poreikiai. Neapsaugotai informacijai kyla grėsmės iš vidaus ar išorės būti pavogtai ar visam laikui sugadintai.

  • Mažesnė duomenų nutekinimo ar pažeidimų rizika;
  • Saugesnės paslaugos ir produktai;
  • Geresnis klientų aptarnavimas;
  • Didėjantis verslo tvarumas
  • Naujausios versijos: LST EN ISO/IEC 27001:2022, LST EN ISO/IEC 27001:2017
  • Kontrolių kiekis: 93- ISO27001:2022, 114- ISO27001:2017
  • Informacinio saugumo politika, organizacijos informacinis saugumas, žmogiškųjų išteklių saugumas, turto valdymas, prieigos kontrolė, kriptografika, fizinis ir aplinkos saugumas, operacinis saugumas, komunikacinis saugumas, sistemų įsigyjimas, vystymas ir palaikymas, paslaugų teikėjų valdymas, informacinio saugumo incidentų valdymas, informacijos saugumas verslo tęstinumo užtikrinime, atitiktis

LST EN ISO/IEC 27001 sertifikavimas suteikia įmonei daugybę privalumų.

SWIFT CSP (Customer Security Programme)

Nuo 2020 m. liepos visi SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’s) naudotojai turi atlikti nepriklausomą auditą, kuris įvertintų saugumo kontrolių būsenos atitikimą SWIFT klientų saugumo programai (angl. Customer Security Programme CSP).

  • Penkiems architektūros tipams: A1, A2, A3, A4, B
  • Septynios kontrolių šeimos
  • Dvidešimt penkios privalomos kontrolės

Atliekant atestavimo vertinimą, nustatoma, kuriose kontrolėse Swift CSP rizikos veiksniai yra, o kur nėra. Mūsų aiški ataskaita atitinka Swift IAF (Nepriklausomos vertinimo sistemos) patvirtinamiesiems dokumentams keliamus reikalavimus, pateikia įžvalgų ir pritaikytų patarimų, kaip pašalinti neatitikimus, kad būtų laikomasi reikalavimų, ir padeda pateikti visiškai atitinkantį sertifikatą naudojant Swift KYC-SA programą.

Jei reikia daugiau informacijos

Susisiekite dar šiandien


Susisiekite

Mūsų klientai

Gerbdami Klientų privatumą- pateikiame tik sektorius kuriuose jie sėkmingai dirba.

Bankai

Draudimo bendrovės

Kredito unijos

FinTech

IT paslaugų įmonės

Valstybinės įmonės

Logistikos įmonės

Esame sertifikuoti

Visame pasaulyje pripažįstami sertifikatai. Specifiniams projektams, esant poreikiui, pritraukiame išorės ekspertus su atitinkamomis kompetencijomis.

ISC2
CISSP sertifikatas

Certified Information Systems Security Professional

CompTIA
CompTIA sertifikatas

CompTIA Security+ ce

EC-Council
CEH sertifikatas

Certified Ethical Hacker

Microsoft
Azure Security sertifikatas

Azure Security Engineer

Microsoft
Azure Administrator sertifikatas

Azure Administrator

EXIN
ITIL sertifikatas

Information Technology Infrastructure Library